Theatre Festivals  |  Kurunnukootam  |  Sopana Sangeetham  |  Artistes Gallery  |  News Letter    


SOPANAM PRODUCTIONS

No. Name of the Play Written By Directed By
1 Sakshi (Malayalam 1964) Kavalam Kumara Varma &
Dr. K. K. Panikkar
2 Daivathar (Malayalam 1973) Kavalam Kumara Varma
3 Thiruvazithan (Malayalam 1974) Kavalam Mani Alanchery
4 Avanavankatamba (Malayalam 1975) Kavalam G. Aravindan
5 Bhagavathajjukam (Malayalam 1976) Kavalam (Translation) Kavalam
6 Ottayan (Malayalam 1977) Kavalam Kumara Varma
7 Madhyama Vyayogam (Sanskrit 1979) Mahakavi Bhasa Kavalam
8 Sooryathanam (Malayalam 1979) Kavalam Kavalam

9

Thirumudi (Malayalam 1980) Kavalam Bharath Gopi

10

Sakunthalam (Sanskrit 1982) Mahakavi Kalidasa Kavalam
11 Vikramorvasiyam (Sanskrit 1982) Mahakavi Kalidasa Kavalam
12 Karimkutty (Malayalam 1983) Kavalam Kavalam
13 Karnabharam (Sanskrit 1984) Mahakavi Bhasa Kavalam
14 Koyma (Malayalam 1986) Kavalam Kavalam
15 Urubhangam (Sanskrit 1987) Mahakavi Bhasa Kavalam
16 Kinarvattom  (Malayalam 1988) W. B. Yeats Siva Mohan Thampi
17 Arani (Malayalam 1990)  Kavalam Kavalam
18 Theyya Theyyam (Malayalam 1991) Kavalam Kavalam
19 Marukidathy (a tribal play) (Malayalam 1991) Kavalam Kavalam
20 Faust (Malayalam 1992) Kavalam (Translation) Erin B.Mee
21 Caulvary (Malayalam 1993) W. B. Yeats (Translation) K. T. Abraham
22 Swapna Vasavadattam (Sanskrit 1993)  Mahakavi Bhasa Kavalam
23 Bhishmar (Malayalam 1994) Sardar K. M. Panikkar Kavalam
24 Kunjichirakukal (Children's play) (Malayalam 1995)  Kavalam Malini P. V.
25 Poranadi (Malayalam 1995) Kavalam Kavalam
26 Doothavakyam (Sanskrit 1996) Mahakavi Bhasa Kavalam
27 Vikramorvasiyam (Sanskrit 1996) Mahakavi Kalidasa Kavalam
28 Apprakan (Malayalam 1998) Kavalam Bharath Gopi
29 Prathima (Sanskrit 1999) Mahakavi Bhasa Kavalam
30 Tempest (Malayalam 2000) William Shakespeare (Translation) Kavalam
31 Trojen Women (Malayalam 2001) Jean Paul Sartre Kavalam
32 Kallurutty (Malayalam 2001) Kavalam Kavalam
33 Kalivesham (Malayalam 2003) Kavalam Kavalam
34 Kalanetheeni (Malayalam 2003) Kavalam Kavalam
35 Charudattam (Sanskrit 2004) Mahakavi Bhasa Kavalam
36 Maya Sita (Malayalam) Mahakavi Saktibhadra Kavalam
37 Ottamulachi (2005) Elako Adikal Kavalam
38 Vikramorvasiyam (Sanskrit 2005 New Version) Mahakavi Bhasa Kavalam
39 Raja (2005) Mahakavi Ravindranath Tagore Kavalam
40 Malavikagnimitram (Sanskrit 2006) Mahakavi Kalidasa Kavalam
41 Uttara Rama Charitam (Hindi) Mahakavi Bhavabhuti Kavalam